جایگاه خواندن (مطالعه) در گذران وقت مردم کانادا

جایگاه خواندن (مطالعه) در گذران وقت مردم کانادا

Share

 

فعالیت کل زنان مردان
۱- کار درآمدزا و فعالیت‌های مرتبط ۳:۵۴ ۴:۴۲ ۳:۰۶
کار درآمدزا ۳:۳۰ ۴:۱۲ ۲:۴۸
رفت و آمد ۰:۲۴ ۰:۲۴ ۰:۱۸
۲- فعالیت‌های مرتبط با خانه و خانواده ۳:۰۶ ۲:۱۸ ۳:۴۸
پخت و پز/ شست و شو ۰:۴۲ ۰:۲۴ ۰:۵۴
خانه‌داری ۰.۴۲ ۰:۱۸ ۰:۵۴
تعمیرات ۰:۱۲ ۰:۱۸ ۰:۰۶
سایر فعالیت‌های مرتبط با خانه و خانواده ۰:۲۴ ۰:۲۴ ۰:۲۴
خرید کالا و خدمات ۰:۴۸ ۰:۳۶ ۰:۵۴
فرزندپروری ۰:۲۴ ۰:۱۸ ۰:۳۰
۳- فعالیت‌های مدنی و داوطلبانه ۰:۱۸ ۰:۱۸ ۰:۲۴
۴- آموزش و فعالیت‌های مرتبط ۰:۳۶ ۰:۳۰ ۰:۳۶
۵- خواب، غذا و سایر فعالیت‌های شخصی ۱۰:۳۶ ۱۰:۲۴ ۱۰:۴۸
خواب شبانه ۸:۱۸ ۸:۱۲ ۸:۲۴
غذاخوری (غیر از رستوران رفتن) ۱:۰۰ ۱:۰۰ ۱:۰۰
سایر فعالیت‌های شخصی ۱:۱۸ ۱:۱۲ ۱:۲۴
۶- فعالیت‌های اجتماعی (شامل رستوران رفتن) ۱:۴۲ ۱:۴۲ ۱:۴۸
غذا خوردن در رستوران ۰:۱۸ ۰:۱۸ ۰:۱۸
فعالیت‌های اجتماعی (در خانه) ۱:۱۲ ۱:۰۶ ۱:۱۸
سایر فعالیت‌های اجتماعی ۰:۱۲ ۰:۱۸ ۰:۱۲
۷- تلویزیون، مطالعه و سایر فعالیت‌های منفعل اوقات فراغت ۲:۳۰ ۲:۳۶ ۲:۲۴
تماشای تلویزیون ۲:۰۶ ۲:۱۲ ۱:۵۴
خواندن کتاب،‌مجله و روزنامه ۰:۲۴ ۰:۱۸ ۰:۲۴
سایر فعالیت‌های منفعل اوقات فراغت ۰:۰۶ ۰:۰۶ ۰:۰۶
۸- اوقات فراغت فعال ۱:۰۶ ۱:۱۸ ۰:۵۴
ورزش ۰:۳۰ ۰:۳۶ ۰:۲۴
سایر فعالیت‌های اوقات فراغت فعال ۰:۳۶ ۰:۴۲ ۰:۳۰

منبع:

Statistics Canada- Social and Aboriginal Statistics Division(2005) Overview of time use of Canadians. Catalogue no. 12F0080XIE.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*