تأثیر کتابخانه تلفنی رنگین کمان بر افزایش فرهنگ مطالعه کودکان و نوجوانان

تأثیر کتابخانه تلفنی رنگین کمان بر افزایش فرهنگ مطالعه کودکان و نوجوانان

بررسی میزان تأثیر کتابخانه تلفنی رنگین کمان شهرداری سمنان بر افزایش فرهنگ مطالعه کودکان و نوجوانان

نویسندگان
زهره میرحسینی، 
استادیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران شمال، z_mirhoseini@iau-tnb.ac.ir

محمدبهرامی،‌ کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران شمال،‌rahkoosh@yahoo.com

 

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر منابع مطالعاتی در افزایش نرخ مطالعه کودکان و نوجوانان از طریق کتابخانه تلفنی شهرداری سمنان، که شیوه‌ای جدید در کشور است، می‌باشد.

روش: روش پژوهش حاضر، آزمایشی یا تجربی با استفاده از طرح تک‌گروهی بوده است که شامل طرح گروه پیش‌آزمون- پس‌آزمون می­باشد. ابزار تحقیق شامل ۲ پرسشنامه است: پیش‌آزمون با هفت سؤال و پس‌آزمون با ۱۳ سؤال. جامعه آماری شامل ۶۹ نفر اعضای جدید کتابخانه در شهریور ۸۹  می‌باشد. برای بررسی تفاوت جواب‌ها در دو پرسشنامه و بررسی فرضیه، ازآزمون t  استفاده شد.

یافته­ها: طبق نتایج، بررسی میزان علاقه‌مندی کودکان و نوجوانان به مطالعه کتاب توسط اعضای جدید کتابخانه تلفنی با تحلیل پاسخ­ در پیش­آزمون، تعداد (٣۴ نفر ، ۳/۴۹ درصد)، گزینه بسیار زیاد را انتخاب کردند. این تعداد در پس­آزمون تغییر کرده و تعداد (۴۱ نفر، ۴/۵۹ درصد)، در مقایسه با پاسخ­دهندگان در پیش­آزمون علاقه‌مندی بیشتری را نشان دادند و این روند سیر صعودی داشت. در پیش‌آزمون و پس‌آزمون درخصوص مطالعه در ۲۴ ساعت شبانه‌روز، یکی از گزینه­ها مطالعه از ۶۰-۱۲۹ دقیقه بود که ۱۱ نفر (۱۵.۹%) در پیش‌آزمون به آن پاسخ دادند در حالی‌که در پس آزمون این تعداد به ۲۱ نفر (۳۰.۴۵%) رسید یعنی کتابخانه تلفنی در افزایش میزان مطالعه اعضا تاثیر داشته است. فرضیه پژوهش مبنی بر نقش مثبت کتابخانه تلفنی در افزایش نرخ مطالعه کودکان و نوجوانان مورد تأیید قرار گرفته و تفاوت معنی‌داری بین پاسخ‌ها در پیش‌آزمون و پس‌آزمون دیده می­شود.

اصالت/ارزش: نخستین پژوهش در زمینه کتابخانه تلفنی در ایران است و نتایج حاصل از آن می‌تواند به مسئولان نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، سازمان فرهنگی-هنری شهرداری و کتابخانه‌های کانون پرورش  فکری کودکان و نوجوانان در استفاده از این تجربه و اشاعه آن در سطح کشور به‌منظور ارتقاء فرهنگ مطالعه در کودکان و نوجوانان یاری نماید.

دانلود متن کامل مقاله

چنانکه از مطالب و مقالات منتشر شده به وسیله «مجله مطالعات خواندن» بهره می برید و انتشار آزاد آنها را مفید می دانید، دقت کنید که در کنار همکاری علمی شما عزیزان، تداوم کار این سایت به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان وابسته است. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند:

[WPDonateZarinpal]

Share

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*