بررسی رابطه‌ی کتاب‌خوانی و رشد اجتماعی در دانش‌آموزان

بررسی رابطه‌ی کتاب‌خوانی و رشد اجتماعی در دانش‌آموزان

Share

دکتر بیژن ظهیری ناو (نویسنده‌ی مسئول)

استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل

 zahirinav@yahoo.com

 سوران رجبی

دانشجوی دکتری روان‌شناسی تخصصی، دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل

 soranrajabi@gmail.com

چکیده

هدف اصلی این مطالعه، بررسی رابطه‌ی کتاب‌خوانی و رشد اجتماعی دانش‌آموزان است. جامعه‌ی آماری این پژوهش همه‌‌ی دانش‌آموزان دختر و پسر پایه‌ی پنجم ابتدایی و سوم راهنمایی ناحیه  ۱ و ۲ آموزش و پرورش اردبیل  در سال تحصیلی ۸۹-۱۳۸۸ بودند. حجم نمونه‌ی این مطالعه ۶۴۰ نفر بود که به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شد. ماهیت موضوع و اهداف مطالعه ایجاب می‌کرد که از روش تحقیق همبستگی استفاده شود. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه‌ی محقق‌ساخته، آزمون رشد اجتماعی و تست ریون است. نتایج تحلیل‌های آماری نشانگر آن بود که در دانش‌آموزان کلاس پنجم مطالعه‌ی کتاب‌ها و مجلات تخیلی، تاریخی و ورزشی پیش‌بینی‌کننده‌ی مثبت و کتاب‌های پلیسی پیش‌بینی‌کننده‌ی منفی و معنادار رشد اجتماعی بود و در دانش‌آموزان سوم راهنمایی نیز کتاب‌ها و مجلات علمی و ورزشی پیش‌بینی کننده‌ی مثبت و کتاب‌های شعر پیش‌بینی‌کننده‌ی منفی و معنادار رشد اجتماعی بود. هم‌چنین تفاوت‌های جنسیتی نیز در مطالعه‌ی کتاب‌ها به‌دست آمد.

واژه‌های کلیدی: دانش‌آموز، رشد اجتماعی، کتاب‌خوانی

منبع: مجله‌ی علمی‌پژوهشی مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز، سال دوم، شماره‌ی اول، بهار و تابستان ۱۳۹۰

چنانکه از مطالب و مقالات منتشر شده به وسیله «مجله مطالعات خواندن» بهره می برید و انتشار آزاد آنها را مفید می دانید، دقت کنید که در کنار همکاری علمی شما عزیزان، تداوم کار این سایت به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان وابسته است. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند:

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*