راهبردهای تحقق فرهنگ کتاب‌خوانی در سطح جامعه

راهبردهای تحقق فرهنگ کتاب‌خوانی در سطح جامعه

Share

محمد اسماعیل‌زاده

پژوهشگر، سطح خارج فقه و اصول

چکیده

در تمام جوامع هر گونه تحول فرکی در هر زمینه‌ای، اعم از فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و … از کتاب و مطالعه آغاز می‌شودو مطالعه و کتاب‌خوانی، ابزار اصلی افزایش سطح آگاهی و دانش تک‌تک افراد جامعه است. هدف اصلی از توسعه‌ی فرهنگ کتاب‌خوانی ایجاد راه‌های عادت به مطالعه است، زیرا در امر کتاب و کتابخانه همه کشورها در یک موضوع مشترک هستند و آن این است که هیچ کشوری از نسبت جمعیت کتاب‌خوان خود راضی نیست و تمام کشورها به روش‌ها و الگوهای مختلف تشویق به مطالعه توجه دارند تا یک ارتباط دایمی و مفید بین کتاب و مردم حاصل کنند. در ایران بروز موانع بسیاری بر سر راه رشد و نهادینه شدن فرهنگ عادت به مطالعه، مسیر رشد و توسعه‌ی کشور را با مشکلاتی مواجه ساخته است که در دراز مدت  نتایج تاثرانگیزی به بار خواهد آورد. این مقاله در پی آن است که ضمن تبیین اهمیت فرهنگ کتابخوانی از دیدگاه اسلام به بررسی نقش آن در تمدن پر شکوه اسلامی بپردازد و در ادامه ضمن بررسی وضعیت مطالعه‌ی کتاب در ایران به بیان راهبردهای اجرایی جهت هرچه بهتر شدن وضعیت فرهنگ کتابخوانی در جامعه بپردازد.

واژگان کلیدی: فرهنگ کتاب‌خوانی، اسلام، تمدن، ایران، راهبرد

منبع: اسماعیل‌زاده، محمد (۱۳۹۰) ودروان‌درمانی با کتاب در فرهنگ ایرانی: چالش‌ها، فایده‌ها و آسیب‌ها. فصلنامه کتاب مهر. سال اول، شماره دوم، بهار. ص ۱۱۰- ۱۲۴.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*