خواندن عملی‌ست ضد اجتماعی

خواندن عملی‌ست ضد اجتماعی

خواندن عملی‌است که عموما به تنهایی صورت می‌گیرد، از این روی زمانی که بدان اختصاص داده می‌شود عملا زمانیست که از تعاملات انسانی جلوگیری می‌کند. به این دلیل خواندن عملی غیر اجتماعی anti social  به شمار می‌آید.

بحث مخالف:

– در ظاهر به نظر می‌رسد که در لحظه خواندن فرد با اطرافیان و خانواده نمی‌تواند تعامل انسانی داشته باشد. اما خواندن در همان حال تعامل انسانی بین نسلی بوجود می‌آورد. خواندن تعامل‌های انسانی را از در محدوده زمان و مکان می‌گسترد و ما می‌توانیم با یک تجربه انسانی در زمان و مکانی متفاوت از آنچه که هستیم تعامل برقرار کنیم.

Share

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*