راهکارهای کتابخانه‌های عمومی ‌در تشویق بزرگسالان و نوسوادان به کتابخوانی و مطالعه

رضا تاج آبادی:‌  دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی‌همدان و مدیر اطلاع‌رسانی و کتابخانه مجتمع آموزشی جهاد کشاورزی استان مرکزی  صفرعلی رنجبری:  کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی  کریم مشایخی:  کارشناس ارشد و مسئول آموزش بهره برداران مجتمع آموزشی جهاد کشاورزی استان مرکزی چکیده هدف اصلی از تلاش عظیم و بسیج فراگیر جامعه برای ریشه‌کن کردن بی‌سوادی، فراگرفتن مقطعی مهارت خواندن و نوشتن نیست، بلکه توانا ساختن بزرگسال و فرد نوسواد برای استفاده از این مهارت‌ها در زندگی و استفاده از دنیای علم و دانش است. کتابخانه‌ها درجهت حمایت از امر آموزش و پژوهش، منابع و اطلاعات مورد نیاز جامعه نوسواد را فراهم می‌آورند. در ایران با توجه به گسترش شبکه کتابخانه‌های عمومی ‌در شهرها و روستاها، می‌توان مواد مورد نیاز و مناسب برای نوسوادان وکم‌سوادان جامعه را از طریق آن‌ها فراهم ساخت و به تثبیت مهارت‌های سواد و رسیدن به مرز خودآموزی کمک کرد. فعالیت‌های سوادآموزی کتابخانه‌های عمومی ‌باید در جهت همکاری با دیگر ارائه دهنده‌گان آموزش بزرگسالان بوده و به درستی هدایت شود. هدف از مقاله حاضر ارائه راه‌کارهای مؤثر برای جلوگیری از بازگشت مجدد نوسوادان به بی‌سوادی و گوشزد نمودن به دست‌اندرکاران کتابخانه‌های عمومی ‌جهت توجه جدی به نیازهای مطالعاتی نوسوادان و کم‌سوادان و نقش کتابخانه‌ها و کتابداران در گسترش و تقویت آموزش به آن‌هاست. کلیدواژه: نوسوادان، آموزش بزرگسالان، کتابخانه‌های عمومی، سواد‌آموزی، مطالعه و کتابخوانی ارائه شده در همایش  کتابخانه‌های عمومی کشور: تنگناها، توانمندی‌ها و راهکارها، تهران ۱۳۸۷ کتاب...

یک چرخش تاریخی: جایگزینی موسیقی با کتاب

در نیمه دوم دهه ۱۹۶۰ لندن به عنوان شهر مد جایگزین پاریس شد … موسیقی، به ویژه بعد از به شهرت رسیدن بیتل‌ها، به جای کتاب و ایده‌ها محور جذب جوانان گردید… از آن پس بحث‌های موتوالیته (یکی از تالارهای مشهور محله پنجم پاریس)، رمان نو، خواننده- آهنگسازان ظریف و موشکافی مانند لئو فره یا ژرژ براستر یا سینمای فرانسه نقاط عطف جوانان سرکش نبودند. منبع: ماریو بارگاس یوسا- دختری از پرو– صفحات...
صفحه 2 از 212