راهبردهای خواندن و نیاز به ریخت‌های مختلف کتاب الکترونیک:چکیده مقاله

پژوهشگر: Lih-Juan ChanLin (دانشکده کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه کاتولیک Fu-Jen، تایوان) هدف این مقاله بررسی راهبردهای خواندنِ کتاب الکترونیک در بین دانشجویان و تحلیل آن بر مبنای ریخت‌های مختلف ارائه کتاب در نظام‌های الکترونیک است. برای این بررسی هم خواندن آکادمیک و هم خواندن فراغتی دانشجویان بررسی شد. برای این منظور داده‌های کمی و کیفی گردآوری شد. در کل هشت دانشجوی داوطلب قبول کردند که در این زمینه از آنها مصاحبه عمیق صورت بگیرد تا راهبرد مطالعه کتاب الکترونیک آنها مشخص شود. سپس این راهبردها خلاصه شد. مجموعه‌ای از آیتم‌های پرسشنامه‌ای نیز برای ارزیابی راهبردهای خواندن الکترونیک و ریخت‌های کتاب الکترونیک برای هر دو نوع خواندن به کار رفت تا داده‌های کمی گردآوری شوند. برای بررسی تفاوت بین خواندن آکادمیک و خواندن فراغتی در بین ۲۰۱ پاسخ‌دهنده از آزمون تی جفتی استفاده شد. داده‌های مصاحبه نشان داد که دانشجویان راهبردهای مختلفی را برای خواندن کتاب الکترونیک به کار می‌برند. این راهبردها را می‌توان در ۴ گروه، دسته بندی کرد: «استفاده از تجارب قبلی»، «درک و تصمیم‌گیری»، «خود تنظیمی و نظارت بر خود». از ۲۶ آیتم پرسشنامه‌ای برای ارزیابی نیاز دانشجویان به راهبرد خواندن، در ۱۶ مورد بین خواندن آکادمیک و خواندن فراغتی تفاوت معنادار وجود داشت. سطح نیاز بسیاری از ریخت‌های کتاب الکترونیک برای خواندن آکادمیک بیش از خواندن فراغتی بود. یافته‌های این پژوهش می‌تواند در طراحی ریخت‌های مختلف نظام های کتاب الکترونیک به کار آید  لینک چکیده منبع:  Lih-Juan ChanLin, (2013) “Reading strategy and the need of e-book features”, Electronic Library, The, Vol. 31 Iss: 3, pp.329 – ۳۴۴ چنانکه از مطالب و مقالات منتشر شده به وسیله «مجله مطالعات خواندن» بهره می برید و انتشار آزاد آنها را مفید می دانید، دقت کنید که در کنار همکاری علمی شما عزیزان، تداوم کار این سایت به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان وابسته است. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما...

تأثیر کتابخانه تلفنی رنگین کمان بر افزایش فرهنگ مطالعه کودکان و نوجوانان

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر منابع مطالعاتی در افزایش نرخ مطالعه کودکان و نوجوانان از طریق کتابخانه تلفنی شهرداری سمنان، که شیوه‌ای جدید در کشور است، می‌باشد. روش پژوهش حاضر، آزمایشی یا تجربی با استفاده از طرح تک‌گروهی بوده است که شامل طرح گروه پیش‌آزمون- پس‌آزمون می­باشد. ابزار تحقیق شامل ۲ پرسشنامه است.

مهارت‌ها و عادات مطالعه دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه

پژوهش حاضر با هدف شناسایی وآگاهی از مهارت‌ها و عادات مطالعه دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه انجام شده است. این پژوهش از نوع کاربردی است و به روش پیمایشی انجام گرفته است.

مؤلفه‌های محاسبه سنجش سرانه مطالعه و ارائه چارچوبی برای سنجش سرانه مطالعه در ایران

هدف از این پژوهش علاوه بر شناسایی مؤلفه­های مؤثر در سنجش سرانه مطالعه با بررسی متون و استفاده از نظرات خبرگان، ارائه مؤلفه­های نهایی سنجش سرانه مطالعه در ایران است. گردآوری اطلاعات برای شناسایی مؤلفه­ها در ابتدا با استفاده از روش کتابخانه‌ای صورت گرفت و سپس برای اجماع گروهی، از تکنیک دلفی در قالب پرسشنامه دو مرحله­ای به­صورت حضوری و اینترنتی و ارسال آن به ۱۶ نفر از صاحب‌نظران به‌عنوان اعضای پنل جهت اظهار نظر استفاده شده است.

مصرف کتاب در سبک زندگی شهروندان

مصرف کالاهای فرهنگی یکی از گویاترین شاخص‌ها برای بررسی سبک زندگی است. امروزه نیز کتاب به عنوان یک کالای فرهنگی، از شاخص‌های مهم میزان مصرف فرهنگی در هر جامعه به حساب می‌آید. با توجه به اهداف و نیز واحد‌های مورد تحلیل، در این مطالعه از روش پیمایش استفاده شده است. جامعه آماری آن شامل همه شهروندان ۱۵ سال به بالای شهر تهران است. در این راستا، تعداد نمونه برابر با ۱۲۳۱ نفر و شیوه‌ی نمونه‌گیری چند مرحله‌ای انتخاب شد.

خودروان‌درمانی با کتاب در فرهنگ ایرانی: چالش‌ها، فایده‌ها و آسیب‌ها

امروزه در کشورهای پیشرفته شاهد جریان رشد و گسترش انواع کتاب‌های خودیاری و استفاده موثر از آن‌ها در بین لایه‌های مختلف مردم به ویژه لایه‌ی تحصیل‌کرده هستیم. همسو با این جریان در کشور ما نیز فرهنگ خوددرمانی با کتاب با فاصله‌ی یک یا دو دهه پس از غرب و آمریکا جایگاهی پیدا کرده است و خواندن کتاب‌های خودیاری در زمینه‌ی روان‌درمانی به ویژه بین جوانان افزایش یافته است. این مقاله به بحث و بررسی درباره پدیده‌ی کتاب‌درمانی، اهمیت مطالعه کتاب در درمان مشکلات روانی و نیز خطرات و ضررها یا آسیب‌های احتمالی کلی و خاص این پدیده در کشور ما می‌پردازد.

بررسی میزان تأثیر برنامه‌های کتاب‌درمانی بر کاهش پرخاش‌گری کودکان

بسیاری از صاحب‌نظران توجه به دوران کودکی را هموار ساختن راه برای زندگی سالم در بزرگسالی می‌دانند. کودکان در مراحل مختلف زندگی، از ویژگی‌های رشد شناختی متفاوتی برخوردارند که در رفتار آنان قابل تشخیص است. ‌اگر مراحل رشد به خوبی طی نشود، مشکلاتی به وجود می‌آورد که می‌تواند در رفتارهای ناهنجار کودک مشاهده شود. شناسایی داستان به عنوان ابزاری تربیتی، سابقه‌ای طولانی دارد. ولی استفاده از آن برای رفع مشکلات روان‌شناختی در سال‌های اخیر در ایران مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر، با هدف بررسی میزان تأثیر کتاب‌های داستانی مناسب با رویکرد کتاب‌درمانی بر پرخاش‌گری کودکان گروه سنی الف انجام می‌شود.

بررسی رابطه‌ی کتاب‌خوانی و رشد اجتماعی در دانش‌آموزان

هدف اصلی این مطالعه، بررسی رابطه‌ی کتاب‌خوانی و رشد اجتماعی دانش‌آموزان است. جامعه‌ی آماری این پژوهش همه‌‌ی دانش‌آموزان دختر و پسر پایه‌ی پنجم ابتدایی و سوم راهنمایی ناحیه ۱ و ۲ آموزش و پرورش اردبیل در سال تحصیلی ۸۹-۱۳۸۸ بودند. حجم نمونه‌ی این مطالعه ۶۴۰ نفر بود که به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شد. ماهیت موضوع و اهداف مطالعه ایجاب می‌کرد که از روش تحقیق همبستگی استفاده شود.

راهبردهای تحقق فرهنگ کتاب‌خوانی در سطح جامعه

محمد اسماعیل‌زاده پژوهشگر، سطح خارج فقه و اصول چکیده در تمام جوامع هر گونه تحول فرکی در هر زمینه‌ای، اعم از فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و … از کتاب و مطالعه آغاز می‌شودو مطالعه و کتاب‌خوانی، ابزار اصلی افزایش سطح آگاهی و دانش تک‌تک افراد جامعه است. هدف اصلی از توسعه‌ی فرهنگ کتاب‌خوانی ایجاد راه‌های عادت به مطالعه است، زیرا در امر کتاب و کتابخانه همه کشورها در یک موضوع مشترک هستند و آن این است که هیچ کشوری از نسبت جمعیت کتاب‌خوان خود راضی نیست و تمام کشورها به روش‌ها و الگوهای مختلف تشویق به مطالعه توجه دارند تا یک ارتباط دایمی و مفید بین کتاب و مردم حاصل کنند. در ایران بروز موانع بسیاری بر سر راه رشد و نهادینه شدن فرهنگ عادت به مطالعه، مسیر رشد و توسعه‌ی کشور را با مشکلاتی مواجه ساخته است که در دراز مدت  نتایج تاثرانگیزی به بار خواهد آورد. این مقاله در پی آن است که ضمن تبیین اهمیت فرهنگ کتابخوانی از دیدگاه اسلام به بررسی نقش آن در تمدن پر شکوه اسلامی بپردازد و در ادامه ضمن بررسی وضعیت مطالعه‌ی کتاب در ایران به بیان راهبردهای اجرایی جهت هرچه بهتر شدن وضعیت فرهنگ کتابخوانی در جامعه بپردازد. واژگان کلیدی: فرهنگ کتاب‌خوانی، اسلام، تمدن، ایران، راهبرد منبع: اسماعیل‌زاده، محمد (۱۳۹۰) ودروان‌درمانی با کتاب در فرهنگ ایرانی: چالش‌ها، فایده‌ها و آسیب‌ها. فصلنامه کتاب مهر. سال اول، شماره دوم، بهار. ص ۱۱۰-...

خواندن برای لذت و لذت‌های خواندن

دکتر محمد سعید ذکایی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی saeed.zokaei@gmail.com چکیده برای فلاسفه و متفکرین اجتماعی کلاسیک مطالعه فراغتی کتاب همواره به عنوان صورت ایده‌آلی از فراغت توصیه شده است. مطالعه‌ی کتاب به عنوان فعالیتی دموکراتیک به افراد امکان می‌دهد تا با تامل در مطالب و محتوا حقیقت زندگی  خود را در آن یابند، ظرفیت‌ها و مهارت‌های شناختی وجودی خود را ارتقا بخشند و در همان حال لذتی واقعی و کمیاب را بهره‌برده‌اند. علی‌رغم تولید انبوه کتاب، دسترسی زیاد و نرخ بالای سواد، کتاب‌خوانی جایگاه والایی در فرهنگ فراغتی ایرانیان ندارد و نگاه مصرفی و ارزش‌های مبادله آسیب‌های جدی بر کیفیت و لذت تجربه‌ی آن وارد ساخته است. مقاله‌ی حاضر در سنتی جامعه‌شناختی به تحلیل برخی زمینه‌های تاثیرگذار بر تجربه‌ی خواندن فراغتی می‌پردازد و این استدلال را مطرح می‌سازد که نگاه مصرفی و ابزاری به خواندن، کم‌توجهی به سبک‌ها و کارکردهای متنوع خواندن متون و منابع، توجه ناکافی به ملاجظات اخلاقی در فرهنگ مطالعه از جانب کنشگران درگیر (همچون نویسنده، خواننده و ناشر)  که به تزلزل جایگاه و منزلت کتاب و کتاب‌خوانی منتهی می‌شود و سرانجام وابستگی‌های افراطی به فرهنگ جدید رسانه‌های مجازی از جمله زمینه‌هیی است که خواندن برای لذت را به حاشیه می‌برد. واژگان کلیدی: خواندن برای لذت، خواندن تاملی، سبک‌های خواندن، خواندن مجازی، اخلاق خواندن منبع:ذکایی، محمد سعید (۱۳۹۰) خواندن برای لذت و لذت‌های خواندن. فصلنامه کتاب مهر. سال اول، شماره دوم،...

درآمدی جامعه‌شناختی بر پدیده‌ و گفتمان کتاب در ایران معاصر

دکتر نعمت‌الله فاضلی استادیار انسان‌شناسی و مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی nfazeli@hotmail.com چکیده مقاله حاضر بحث و بررسی درباره‌ی کتاب در تاریخ معاصر ایران از چشم‌انداز تاریخی است. برای این منظور ابتدا به بیان پرسش‌های اساسی در زمینه‌ی کتاب از منظر جامعه‌شناسانه پرداخته‌ایم. سپس رویکرد نظری و جامعه‌شناسانه به کتاب را توضیح داده‌ایم و نسبت بین مدرنیته و کتاب را شرح داده‌ایم. در ادامه تاریخ کتاب را به عنوان رویکرد روش‌شناختی این مطالعه توضیح داده‌ایم. در ادامه مقاله، کتاب در ایران در سه دوره‌ی پیشامدرن، مدرن و مابعد مدرن را به نحور مبسوط توصیف و تحلیل کرده‌ایم.بخش پایانی مقاله به بررسی گفتمان کتاب در ایران امروز اختصاص دارد. این مقاله که در واقع یک تک‌نگاشت مستقل درباره‌ی کتاب در ایران است تلاش می‌کند تا تحولات کتاب در بستر ایران مدرن را توضیح دهد. با توجه به کمبود منابع نظری و داده‌های تجربی در زمینه‌ی جامعه‌شناسی کتاب در ایران، می توان آن را نخستین کوشش نظام‌مند در فهم معنای کتاب در ایران مدرن دانست. در عین حال، به خوبی بر این امر واققم که کاستی‌های زیادی در این مقاله وجود دارد و برای رسیدن به یک بررسی تجربی و نظام‌مند جامعه‌شناسانه درباره کتاب در ایران نیازمند تلاش وسیع‌تری هستیم. امیدوارم محققان حوزه کتاب بتوانند رویکرد مطرح شده در این تک‌نگاشت را نقد کرده و امکان توسعه‌ آن را در ایران فراهم کنند. واژگان کلیدی: جامعه‌شناسی کتاب، مطالعات تاریخ کتاب، کتاب در ایران پیشامدرن، کتاب در ایران مدرن، کتاب در ایران مابعد مدرن. منبع: فاضلی، نعمت‌الله (۱۳۹۰) درآمدی جامعه‌شناختی بر پدیده‌ و گفتمان کتاب در ایران معاصر. فصلنامه کتاب مهر. سال اول، شماره دوم، بهار. ص ۵-...