جایگاه خواندن در گذران وقت مردم فلسطین

عنوان گزارش اصلی: ReportTime Use Survey 2012/2013:   Final مجری: مرکز آمار فلسطین (Palestinian Central Bureau of Statistics) دسترسی به گزارش اصلی: http://www.timeuse.org/sites/ctur/files/public/ctur_report/9498/palestinian-2014-timeuse-survey-report-2068.pdf جامعه: کلیه افراد بالای ۱۰ سال فلسطینی که در...

ساختن اجتماعاتِ خوانندگانِ مشتاق

این کتاب نقش جدیدی برای معلمان با عنوان «معلمانِ خواندن Reading Teachers» تعریف میکند. در این نقش نه تنها معلم یک خواننده قهار است و به ادبیات کودک نیز اشراف دارد، بلکه سعی میکند درک عمیق و وسیعی نسبت به مفهوم خواننده بودن به عنوان یک کودک پیدا کند. از این طرق وی تجربه لذت از خواندن را با کودکان به اشتراک میگذارد و به آنها این لذت بردن را می آموزد.

سرانه مطالعه در سال ۱۳۹۰

   طرح بررسی و سنجش شاخصهای فرهنگ عمومی ۱۳۹۱، شاخصهای مختلفی را مورد سنجش و ارزیابی قرار میدهد که از میان آنها شاخص های مرتبط با خواندن انتخاب و به صورت خلاصه در اینجا ذکر میشود علاقه‌مندان می توانند با مراجعه به گزارش تفصیلی این طرح، آمار مبسوطی را دریافت کنند. عنوان گزارش: طرح بررسی و سنجش شاخصهای فرهنگ...

جایگاه خواندن در گذران وقت مردم ایتالیا

این پیمایش آخرین پیمایش گذران وقت مردم ایتالیا است که در سال ۰۳-۲۰۰۲ انجام گرفته است. جامعه این پژوهش همه افراد ۱۸ تا ۶۴ سال ساکن ایتالیا هستند. از بین این افراد نمونه‌ای با حجم ۳۴۰۲۴ نفر انتخاب شده‌ است که ۱۶۵۴۱ مرد و ۱۷۴۸۳ زن هستند. برای گردآوری اطلاعات روزنوشتی در اختیار افراد قرار گرفته است تا در یک روز عادی و یک روز تعطیل آن را تکمیل نمایند. ایتالیا از جمله کشورهایی است که میزان زمانی که مردم آن به مطالعه اختصاص می‌دهند، کم است.

جایگاه خواندن در گذران وقت مردم چین

این پژوهش توسط مرکز ملی آمار چین در سال ۲۰۰۸ انجام شده است. جامعه بررسی پژوهش افراد ۱۵ تا ۷۴ سال ساکن در ۱۰ استان چین است. برای این بررسی ۱۶۶۶۱ خانوار به عنوان نمونه انتخاب شدند. به این افراد روزنوشتی دو روزه شامل یک روز عادی و یک روز تعطیل ارائه شد که با فاصله ۱۰ دقیقه آن را پر کنند.

جایگاه خواندن در گذران وقت مردم نیوزلند

این پژوهش توسط مرکز آمار نیوزلند انجام شده است. یکی از وظایف مهم مرکز آمار نیوزلند ارائه آمار دوره‌ای از وضعیت گذران وقت مردم است. در حال حاضر این سنجش‌ها در دوره‌ای ۱۰ ساله انجام می‌شود. جامعه پژوهش افراد بالای ۱۲ سال بودند که تعداد ۹۱۵۹ خانوار به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند و روزنوشت‌های مرتبط را پر کرده‌اند. دوره‌انجام پژوهش ۱ سپتامبر ۲۰۰۹ تا ۳۱ آگوست ۲۰۱۰ (۱۲ ماه) بوده‌است.

مصرف کتاب در سبک زندگی شهروندان

مصرف کالاهای فرهنگی یکی از گویاترین شاخص‌ها برای بررسی سبک زندگی است. امروزه نیز کتاب به عنوان یک کالای فرهنگی، از شاخص‌های مهم میزان مصرف فرهنگی در هر جامعه به حساب می‌آید. با توجه به اهداف و نیز واحد‌های مورد تحلیل، در این مطالعه از روش پیمایش استفاده شده است. جامعه آماری آن شامل همه شهروندان ۱۵ سال به بالای شهر تهران است. در این راستا، تعداد نمونه برابر با ۱۲۳۱ نفر و شیوه‌ی نمونه‌گیری چند مرحله‌ای انتخاب شد.

کار، فراغت و مطالعه

کار و فراغت، به عنوان دو نیاز اساسی بشر در پی انقلات صنعتی و بسط مناسبات سرمایه‌داری از یکدیگر منفک شدند. همچنان که کار عمل خلاق مولد و تغییر دهنده است، فراغت نیز فعالیت نسبتا خودانگیخته و آزادانه‌ی فرد در بازآفرینی خود، خود-بیانگری و بازیابی خویشتن دانسته می‌شود. … برای درک دقیق‌تر زمان فراغت باید آن...

مطالعه برای تفریح، تفنن و سرگرمی

در متون فارسی به واسطه ترجمه واژه Leisure دچار گمگشتگی معنایی شده است. به روابط معنایی زیر دقت شود: Leisure: time when you are not working or studying and can relax and do things you enjoy. syn FREE TIME enjoy: ۱. to get pleasure from something, 2. to have something good such as success or particular...

رابطه بین میزان تماشای برنامه های تلویزیونی و استفاده از منابع اطلاعاتی غیر درسی

پژوهشگران: سید عباس رضوی، ‌مجید جعفریزاده، ‌ دکتر داریوش نوروزی چکیده : این پژوهش به منظور بررسی رابطه موجود بین تماشای تلویزیون و استفاده از منابع اطلاعاتی غیر درسی مانند کتاب، روزنامه و مجله انجام شده است. بدین منظور، از میان کلیه دانش‌آموزان مدارس راهنمایی پسرانه شهر کرمان (۱۸۷۶۰= N) تعداد ۶۰۰ دانش آموز...
صفحه 1 از 212