تلویزیون ـ کتاب

تلویزیون با خود این ذهنیت را به دنبال می آورد که: «منو سرگرم کن، همه چیز رو برام آسون کن!» در حال که کتاب می گوید: «با من کلنجار برو! سوال کن! ذهنمو هول بده! بذار فکر کنم!»   منبع: ویلیامز، پت؛ رز، پگی ماتیوس (۱۳۸۷). بخوان برای زندگی: ۱۱ قدم برای تغییر کیفیت زندگی خود با کتاب خواندن. ترجمه الهام شریف همدانی. ص...

بی‌سوادی نوع دوم و جهل مرکب: در ستایش بی‌سوادی

 خانم‌ها و آقایان! اجازه می‌خواهم سپاسگزاری از شما را با پرسشی در خود این مناسبت همراه کنم و آن این که آیا شما، نمایندگان محترم شهر کلن، در پی تجلیل گونه‌ای انسانید که نسلش رو به انقراض می‌رود؟ آیا جایزه‌ی شهرتان را به انسانی اعطا می‌کنید که دوره‌اش سرآمده؟ از روزنامه‌های چند ماه اخیر درمی‌یابم که آنچه به فرهنگ مطالعه یا فرهنگ نوشتار شهرت دارد، نه تنها در کشور ما، بلکه در سراسر کره زمین، با خطر نابودی روبه‌روست. بی‌اعتنایی به این خبر وحشتناک برای مثل منی که از نوشتن و در نتیجه خواندن نام می‌خورد، ممکن نیست. ولی ای بسا شما مردم شهری هم که زادگاه هاینریش بل است و پایگاه رادیو و تلویزیون غرب آلمان، یعنی بزرگترین ایستگاه رسانه‌ای اروپا، از چنین پیش‌بینی نگران باشید. اگر در این گمان خودم به خطا نرفته باشم، پس قطعا در این مطئله علاقه‌ای شخصی با علاقه‌ای همگانی، یا علاقه‌ای محلی با علاقه‌ای عام و فراگیر، همسویی یافته است.  آیا می‌شود از کلام مکتوب چشم پوشید؟ پرسش این است و هر که به طرح آن بپردازد، ناچار باید از بی‌سوادی و بی‌سوادان سخن بگوید. منتها اشکال قضیه این است که هر وقت سخن از انسان بی سواد پیش می‌آید خود او حضور ندارد. بی‌سواد آفتابی نمی‌شود و به حاصل گفتگوی ما هم اعتنایی ندارد و آن را به سکوت برگزار می‌کند. از این رو اجازه می‌خواهم دفاع از او را بر عهده بگیرم، ولو شخص بی‌سواد چنین ماموریتی به من نداده باشد.  از هر سه تن ساکن سیاره ما یک نفر بدون هنر خواندن و نوشتن روزگارش را به سر می‌کند. مجموع این انسان‌ها حدود هشتصد و پنجاه میلیون نفرند و شمارشان مسلما افزایش هم می‌یابد. این آماری حیرت آور و در عین حال گمراه‌کننده است، زیرا نسل انسان فقط شامل زندگان و ناآمدگان نمی‌شود، بلکه مردگان و رفتگان را هم باید جزوی از آن دانست. و او که مردگان را...

فرهنگ سرگرمی‌خواهی و مطالعه

یکی از دلایل پایین بودن تحقیرآمیز مطالعه در میان ما این است که هرچند مطالعه برخوردار از وجهی سرگرمی است اما کتاب، در مجموع، از قابلیت تبدیل شدن به یک ابزار سرگرم‌کننده‌ی مطلوب را برخوردار نیست (ص ۱۶۹). —————————————————————- سرگرمی‌خواهی فارغ از هر گونه فعالیت مولدی است. از این رو، فرد سرگرمی‌خواه حتی اگر روزنامه‌ای دست بگیرد بیشتر آن را تماشا می‌کند و ورق می‌زند تا بخواند. چرا که خواندن مستلزم سعی است، و از آن بالاتر، اگر خواندن واقعی باشد اصلا تولید کردن است؛ تولید اندیشه(ص ۱۶۱). —————————————————————- قاضی مرادی در بخش دوم اثرش کار و فراغت ایرانیان به بحث بیگانگی فراغت و فرهنگ سرگرمی‌خواهی در میان ایرانیان می‌پردازد. او با بحث‌هایی که در بخش اول کتاب خود انجام می‌دهد نشان می‌دهد که فرهنگ کار/ فراغت در ایران به فرهنگ زحمت یا اشتغال/سرگرمی‌خواهی تبدیل شده است. مفهوم کار در نزد قاضی مرادی فعالیتی غایتمند و اجتماعی است که به تولید کالای مادی یا غیر مادی می‌انجامد. اما ااشتغال شکل بیگانه‌شده‌ی کار است که معرف تلاش معاش است به این معنا که شخص کار می‌کند تا امکان مصرف به دست بیاورد و مصرف می‌کند تا زنده بماند. وی همچنان که کار را فعالیتی خلاق و مولد به شمار می‌آورد، فراغت را نیر در کنار کار فعالیتی خلاقانه می‌داند. فعالیت‌های زمان فراغت خودانگیخته و آزادانه در راستای بازآفرینی فرد، خودبیانگری و بازیابی خویشتن است. در مقابل در فرهنگی که کار به شکل زحمت درآمده است فراغت نیز به سرگرمی‌خواهی تغییر شکل می‌دهد. سرگرمی‌خواهی عملی است منفعلانه که در جهت رفع رنج حاصل از اشتغال و زحمت است. منبع: قاضی‌مرادی، حسن (۱۳۸۶) کار و فراغت ایرانیان. تهران:...

بررسی تطبیقی عوامل مشوق و بازدارنده مطالعه غیردرسی از دیدگاه دانشجویان دختر و پسر دوره کارشناسی در دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

علی مرادمند عضو هیأت علمی گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان Ali.Moradmand.191@gmail.com چکیده هدف: هدف اصلی این پژوهش بررسی تطبیقی عوامل مشوق و بازدارنده مطالعه غیردرسی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه تربیت معلم آذربایجان و همچنین ارزیابی میزان مطالعه غیردرسی آن‌ها است.  روش: این پژوهش به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش نمونه‌ای شامل ۲۶۰ نفر از مجموع ۲۶۰۰ نفر (۱۵۰۰ نفر دختر و ۱۱۰۰ نفر پسر) دانشجوی مقطع کارشناسی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان است. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه توسط اساتید دانشگاه تبریز، بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS‌اندازه‌گیری شد که مقدار آلفای کرونباخ ۸۷۲/. به‌دست آمد که بیانگر اعتبار خوبی است. از روش‌های آماری توصیفی و تحلیلی برای پاسخ به پرسش‌های پژوهش و آزمون فرضیه‌ها استفاده شد. یافته‌ها: الف- بین میزان مطالعه غیردرسی دختران و پسران تفاوت معنی‌دار وجود داشته و میانگین مطالعه کل دانشجویان ۳۰ دقیقه بوده است. ب- بین عوامل مشوق مطالعه غیردرسی و متغیر جنسیت تفاوت معنی‌دار مشاهده نشد. ج – بین بعضی از عوامل بازدارنده مطالعه غیردرسی و متغیر جنسیت تفاوت معنی‌دار وجود دارد. مانند استفاده از اینترنت، بازی‌های رایانه‌ای، خوشبین نبودن به آینده و بها ندادن به علم. د – به‌طور کلی مهم‌ترین عوامل بازدارنده مطالعه غیردرسی از دیدگاه  دانشجویان دانشگاه تربیت معلم آذربایجان عبارتند از: گرانی کتاب، عدم دسترسی به کتاب‌های مورد علاقه، حجم زیاد تکالیف دانشگاه، تماشای تلویزیون، نداشتن فرصت کافی برای مطالعه، ضعف تبلیغات در زمینه مطالعه، عادت نداشتن به مطالعه از دوران کودکی، کمبود کتابخانه‌های عمومی، بها ندادن مردم به علم، خوشبین نبودن به آینده، برنامه‌های تفریحی، مشکلات اقتصادی، استفاده از اینترنت، تیراژ پایین کتاب‌ها و بازی‌های رایانه­ای. ﻫ – مهم‌ترین عوامل مشوق مطالعه غیردرسی عبارتند از: داشتن عادت به مطالعه از دوران کودکی، داشتن کتابخانه شخصی، توسعه مراکز کتاب‌خوانی، تشویق اساتید، معلمان، والدین و دوستان، وجود کتابخانه در محل تحصیل، آموزش روش مطالعه، افزایش درآمد...

بررسی عوامل ترغیب‌کننده و بازدارنده مطالعه در میان مراجعان کتابخانه‌های عمومی شهرستان ماهشهر

 عبدالحمید معرف‌زاده (نویسنده مسئول) استادیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز hmoarref@yahoo.com  شهرزاد ایرجی کارشناس ارشد اداره کل کتابخانه‌های عمومی خوزستان Iraji_kamran@yahoo.com تاریخ دریافت: ۱۶/۰۹/۱۳۸۸ ؛ تاریخ پذیرش: ۲۷/۱۲/۱۳۸۸  هدف: این پژوهش عوامل ترغیب‌کننده و بازدارنده مطالعه را در میان مراجعان ۲۰ تا ۳۰ ساله کتابخانه‌های عمومی شهرستان ماهشهر مورد مطالعه قرار داده است. روش‌: روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی و از نوع توصیفی می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار اِس‌پی‌اِس‌اِس و اِکسل استفاده شده و برای آزمون فرضیه‌ها ضریب همبستگی پیرسون به‌کار گرفته شده است.  یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که از میان عوامل مؤثر بر مطالعه در میان مراجعان کتابخانه‌های عمومی، بین وضعیت کتابخانه‌های عمومی و تحصیلات افراد و نیز بین تحصیلات والدین و درآمد خانواده رابطه معنی‌داری وجود دارد و این رابطه مثبت است، ولی رابطه بین قیمت کتاب‌ها و استفاده از سایر رسانه‌ها با مطالعه، منفی می‌باشد. همچنین، یافته‌ها نشان داد که بین عوامل تأهل و جنسیت با مطالعه رابطه معنی‌داری وجود ندارد. به‌علاوه، مطالعه حاضر نشان داد که نقش خانواده در ترغیب فرزندان به مطالعه، وجود کتابخانه در مدارس، گنجاندن ساعاتی به عنوان ساعت مطالعه در برنامه درسی و به‌خصوص اخلاق خوب کتابداران کتابخانه‌ها اهمیت بسیاری در ترغیب به مطالعه دارد. در مقابل نداشتن انگیزه، کمبود وقت، مناسب نبودن کتابخانه‌ها، گرانی کتاب و جهت‌گیری‌های جامعه به سمت مسائل اقتصادی باعث رکود مطالعه در جامعه به عنوان عوامل بازدارنده مطالعه استنباط شد. اصالت/ارزش: این تحقیق با توجه به ضرورت و اهمیت مطالعه در ارتقاء سطح آگاهی و دانش و نیاز به گسترش فرهنگ مطالعه در بین جوانان انجام گرفته و به شمه‌ای از عوامل ترغیب‌کننده و بازدارنده مطالعه برای استفاده در جهت‌گیری‌های آینده مدیریتی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور می‌پردازد. کلیدواژه‌ها: مطالعه، کتابخانه‌های عمومی، ماهشهر، مراجعان کتابخانه منبع: معرف‌زاده، عبدالحمید؛ ایرجی، شهرزاد (۱۳۸۹) بررسی عوامل ترغیب‌کننده و بازدارنده مطالعه در میان مراجعان کتابخانه‌های عمومی شهرستان ماهشهر. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، ۱۶ (۱). ص....

کمیک: فرصت ها و تهدیدها

خانم لئونه تیمنس ما در یکی از مقالات ایفلا ۲۰۰۹ به بحث ترویج سواد با استفاده از آثار کمیک پرداخته اند. پاراگراف زیر (از متن مقاله) برخی از تهدیدهای کمیک را بیان می کند: کمیک نوعاً هنری چالشی است، و طی مدت زمانی طولانی، بحث هایی برانگیخته است. در امریکا به طور سنتی طرفداران آن را افرادی بی فرهنگ می شناسند (وارنوم و گیبونز، ۲۰۰۱). بسیاری از بزرگسالان درباره کتاب های کمیک به عنوان مواد خواندنی در دسترس برای کودکان ملاحظاتی دارند. از اوایل دهه ۱۹۴۰ کتابداران نگران کمیک و کتاب های کمیک بوده اند که به عنوان دشمن سایر خواندنی ها پنداشته می شد. مقاله ای از یک کتابدار کودک، جین گری هارکر در سال ۱۹۴۹ چنین استدلال کرد که کتب کمیک جزء عمیق ترین تهدیدهای فرهنگی روز است. این بخش ها نیز به فرصت هایی اشاره دارد که آثار کمیک فراهم می نماید: در گذشته تمرکز بر این بوده که کودکان را به خواندن ادبیات به اصطلاح «مفید» رساند. اما یک تغییر پارادایم، حاکی از آن است که در حال حاضر نگرانی اصلی بر سر این مطلب است که چگونه بچه ها را تنها به «خواندن» سوق دهیم... کتاب های کمیک میزان متن در یک داستان را تا سطح مدیریت پذیری کاهش می دهند، و در زمانی منطقی (کوتاه) تمام ماجراهایی که می توان خواند را به خوانندگان ارائه می کند. استفاده از کتاب های کمیک در مدرسه می تواند پیوندی به تجربه خواندن کودکانی که کتاب ها  و خواندنشان اغلب مرتبط با محتوای برنامه مدرسه است فراهم کند. بنابراین کتاب های کمیک می توانند در انگیزش خوانندگان بی علاقه، پایبند کردن کودکان به خواندن، توسعه مهارت های زبانی و درک مطلب برای یادگیرندگان زبان دوم ایفای نقش کنند و سواد بصری را بیاموزند. کتاب های کمیک می توانند پله ای برای سایر انواع مطالعه فراهم کنند و پذیرش آن ها به عنوان بخشی از مواد خواندنی می تواند، به ویژه از کودکانی...

راهکارهای کتابخانه‌های عمومی ‌در تشویق بزرگسالان و نوسوادان به کتابخوانی و مطالعه

رضا تاج آبادی:‌  دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی‌همدان و مدیر اطلاع‌رسانی و کتابخانه مجتمع آموزشی جهاد کشاورزی استان مرکزی  صفرعلی رنجبری:  کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی  کریم مشایخی:  کارشناس ارشد و مسئول آموزش بهره برداران مجتمع آموزشی جهاد کشاورزی استان مرکزی چکیده هدف اصلی از تلاش عظیم و بسیج فراگیر جامعه برای ریشه‌کن کردن بی‌سوادی، فراگرفتن مقطعی مهارت خواندن و نوشتن نیست، بلکه توانا ساختن بزرگسال و فرد نوسواد برای استفاده از این مهارت‌ها در زندگی و استفاده از دنیای علم و دانش است. کتابخانه‌ها درجهت حمایت از امر آموزش و پژوهش، منابع و اطلاعات مورد نیاز جامعه نوسواد را فراهم می‌آورند. در ایران با توجه به گسترش شبکه کتابخانه‌های عمومی ‌در شهرها و روستاها، می‌توان مواد مورد نیاز و مناسب برای نوسوادان وکم‌سوادان جامعه را از طریق آن‌ها فراهم ساخت و به تثبیت مهارت‌های سواد و رسیدن به مرز خودآموزی کمک کرد. فعالیت‌های سوادآموزی کتابخانه‌های عمومی ‌باید در جهت همکاری با دیگر ارائه دهنده‌گان آموزش بزرگسالان بوده و به درستی هدایت شود. هدف از مقاله حاضر ارائه راه‌کارهای مؤثر برای جلوگیری از بازگشت مجدد نوسوادان به بی‌سوادی و گوشزد نمودن به دست‌اندرکاران کتابخانه‌های عمومی ‌جهت توجه جدی به نیازهای مطالعاتی نوسوادان و کم‌سوادان و نقش کتابخانه‌ها و کتابداران در گسترش و تقویت آموزش به آن‌هاست. کلیدواژه: نوسوادان، آموزش بزرگسالان، کتابخانه‌های عمومی، سواد‌آموزی، مطالعه و کتابخوانی ارائه شده در همایش  کتابخانه‌های عمومی کشور: تنگناها، توانمندی‌ها و راهکارها، تهران ۱۳۸۷ کتاب...

بررسی عوامل موثر بر انگیزه های مطالعه در دانش آموزان ابتدایی و راهنمایی

پژوهشگر: فاطمه تقی پناهی چکیده: پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر انگیزه‌های مطالعه بر روی ۳۰۴ نفر از دانش‌آموزان مقاطع پنجم ابتدایی و سوم راهنمایی شهر مشهد انجام شده است. این نمونه، به صورت خوشه‌ای انتخاب شده، و پرسشنامه انگیزه‌های خواندن MRQ در اختیار آنان قرار گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان داد دانش‌آموزان مورد بررسی، کمابیش همه انگیزه‌های خواندن را دارند و میزان این انگیزه‌ها از ضعیف تا متوسط، رتبه‌گذاری شده است. «رقابت»، «اهمیت»، «لذت» و «نمره» از انگیزه‌هایی بودند که در دانش‌آموزان مورد بررسی نسبت به بقیه در سطح بالاتری قرار داشتند و انگیزه‌های اجتناب از مطالعه، مطالعه به دلایل اجتماعی، مطالعه به قصد چالش برانگیزی و تکلیف، نسبت به بقیه انگیزه‌ها نمره‌های کمتری را به خود اختصاص دادند. یافته‌های حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش عبارتند از: بین انگیزه‌های اهمیت، شناخت، نمره و رقابت، از لحاظ میزان برخورداری، تفاوتی معنادار وجود دارد. بین انگیزه‌های لذت و به دلایل اجتماعی بر اساس جنسیت، تفاوتی معنادار وجود دارد. بین انگیزه‌های اثربخشی، چالش برانگیزی، اهمیت، شناخته شدن، نمره، اجتماعی و اجتناب بر حسب مقطع تحصیلی، تفاوت معنادار وجود دارد. بین انگیزه‌های اثربخشی، چالش برانگیزی، کنجکاوی، شناخته شدن، اجتماعی و رقابت با معدل نمره املای دانش‌آموزان مورد بررسی در دو سال اخیر، رابطه معنادار وجود دارد. همین نتیجه به غیر از انگیزه شناخته شدن در مورد معدل نمره فارسی دانش‌آموزان مورد بررسی، در دو سال اخیر دیده می‌شود. بین انگیزه‌های اثر بخشی، چالش بر انگیزی، کنجکاوی و تکلیف و معدل درسی دانش‌آموزان مورد بررسی، رابطه معنادار وجود داشت. بین انگیزه‌های چالش برانگیزی، شناخته شدن، نمره و رقابت و عضویت فعال در کتابخانه، رابطه معنادار دیده شد. البته در این مورد، رابطه بین انگیزه‌های یادشده و عضویت فعال در کتابخانه منفی بود. بین هیچ کدام از انگیزه‌های مختلف مطالعه و میزان آشنایی دانش‌آموزان مورد بررسی با اینترنت، رابطه معناداری دیده نشد. کلیدواژه‌ها: انگیزه‌های مطالعه، انگیزه‌های خواندن، دانش‌آموزان پنجم ابتدایی، دانش‌آموزان سوم راهنمایی، مشهد، جنسیت، مقطع...

بررسی عوامل تسهیل کننده و بازدارنده مطالعه و رابطه نگرش به مطالعه و کتابخوانی با الگوی انگیزشی مزلو

پژوهشگران: حمد علی قناویزچی؛ دکترمحمد رضا داورپناه  چکیده: پژوهش حاضر با استفاده از روش پیمایشی، انگیزه مطالعه و کتابخوانی و رابطه آن با الگوی انگیزشی مزلو را مورد بررسی قرار داده است. نمونه‌ای متشکل از ۱۵۳۵ نفر در دامنه سنی ۱۲ تا ۶۰ سال از چهار شهر استان خراسان رضوی(کلات، تربت حیدریه، فردوس و مشهد) به شیوه‌ نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب و پرسشنامه بین آنها توزیع شد. نتایج پژوهش نشان داد بالاترین سطح نیاز جامعه مورد مطالعه، «نیاز به احترام» است. نیاز‌های «تعلق و دوست‌داشتن»، «خود‌شکوفایی»، «ایمنی» و «فیزیولوژیک» در مرتبه‌های بعدی قرار دارند. تمامی عوامل بازدارنده و تسهیل کننده مورد مطالعه در این پژوهش، نقش زیادی در بازدارندگی و تسهیل کنندگی مطالعه و کتابخوانی داشته‌اند. آزمودنیها نگرش مثبت نسبت به مطالعه داشته و این نگرش از جنبه شناختی بالاتر از جنبه هیجانی قرار دارد. بین سطوح ۱،۳،۴و۵ سلسله مراتب نیازهای مزلو، با نگرش به مطالعه، رابطه‌ای معنا‌دار وجود دارد. بین افراد در دامنه سنی ۳۵-۳۱ با افراد در دامنه‌های سنی ۱۵-۱۰، ۲۰-۱۶ و۲۵-۲۱ سال تفاوت معنا‌داری در نگرش به مطالعه پیدا شد. همچنین، افراد با مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر تفاوتی معنا‌دار را با افراد با مدارک تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان در گرایش به مطالعه از خود نشان دادند. از سوی دیگر، نتایج تحلیل واریانس نشان داد بین مشاغل فرهنگی و سایر مشاغل مانند کارمندان، نظامیان، مشاغل آزاد، افراد بیکار و کارگران، تفاوت معنا‌داری در گرایش به مطالعه وجود دارد. نتایج آزمون T نشان داد زنان به طور‌معنا‌داری نسبت به مردان دارای گرایش مثبت به مطالعه و کتابخوانی هستند. کلیدواژه‌ها: انگیزه مطالعه، کتابخوانی، نگرش به مطالعه، سلسله مراتب نیازهای مزلو.   منبع: قناویزچی،‌ محمدعلی و داورپناه،‌ محمدرضا (۱۳۸۶) بررسی عوامل تسهیل کننده و بازدارنده مطالعه و رابطه نگرش به مطالعه و کتابخوانی با الگوی انگیزشی مزلو. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی.  ۴۰. متن...

بررسی گرایش های موضوعی کتاب های اطلاعاتی کودکان و نوجوانان طی سالهای ۱۳۸۰-۱۳۸۴

پژوهشگر: آزاده غیبی زاد چکیده: پژوهش حاضر به بررسی روند انتشار و گرایشهای موضوعی کتابهای اطلاعاتی کودکان و نوجوانان، طی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ می پردازد. هدف از این پژوهش، تعیین گرایشهای موضوعی کتابهای اطلاعاتی کودکان و نوجوانان طی سالهای مذکور و تعیین خلأها و کمبودهای موجود در موضوعات منتشر شده می باشد. بدین منظور، کتابشناسی کتابهای اطلاعاتی منتشر شده برای کودکان و نوجوانان، در پنج سال مورد مطالعه از طریق جستجو در پایگاه اطلاعاتی کتابشناسی ملی گردآوری و کلیه کتابها در ۱۷ رده موضوعی دسته‌بندی شده‌اند. نتــایج پژوهش نشان می‌دهد که انتشار کتابهای اطلاعاتی کودکان و نوجوانان تنهـــا در فاصله سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۱ روند رو به رشدی داشته است و از آن پس دچار سیر نزولی شده و در سال ۱۳۸۴ به پایین ترین میزان خود رسیده است.بیشترین درصد موضوعات منتشر شده طی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴، به ترتیب مربوط به موضوعات علوم (۲/۳۸%)، سرگذشتنامه ها (۲۶/۱۶%)، و تاریخ و جغرافیا (۹% ) می‌باشد. همچنین، موضوعات جامعه شناسی، کشاورزی، و ادبیات به ترتیب با ۳۸/.%، ۶۴/۰% و ۸۹/۰% کمترین عناوین منتشر شده می باشند. کلیدواژه‌ها: کتابهای اطلاعاتی کودکان و نوجوانان، ادبیات کودکان و نوجوانان، ایران.  منبع: غیبی‌زاد،‌ آزاد (۱۳۸۶) بررسی گرایش های موضوعی کتاب های اطلاعاتی کودکان و نوجوانان طی سالهای ۱۳۸۰-۱۳۸۴. فصلنامه کتابداری و...

بررسی وضعیت فرهنگ کتاب و کتابخوانی جوانان: از دیدگاه جوانان،‌ ناشران و اهل قلم

تحقیق حاضر،‌ وضعیت فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی در جوانان از دیدگاه جوانان،‌اهل قلم و ناشران مورد بررسی قرار گرفته است. سوالی اصلی این تحقیق آن است که وضعیت فرهنگ کتاب‌خوانی در جوانان از دیدگاه جوانان،‌ اهل قلم و ناشران چگونه است؟ سوال های فرعی تحقیق عبارتند از: عوامل موثر بر فرهنگ کتابخوانی جوانان،‌از دیدگاه جوانان،‌اهل قلم و ناشران چیست؟ جوانان،‌اهل قلم و ناشران چه راهکارهایی را برای توسعه فرهنگ کتابخوانی جوانان پیشنهاد می‌کنند؟ تحقیق حاضر در حیطه تحقیقات توصیفی و از نوع زمینه‌یابی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق را تمامی جوانان،‌اهل قلم و ناشرانی تشکیل می‌دهند که در بیستمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب شرکت کرده‌اند. با تاکید بر مفروضات حجم نمونه مثر در طرح‌های زمینه‌یابی،‌تعداد ۱۲۰ نثر از اهل قلم،‌ ۱۲۰ نفر از ناشران و ۳۶۰ نفر از جوانان،‌ با استفاده از روش نمونه‌گیری در درسترس به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. همچنین به منظور استخراج و تحلیل داده‌های تجربی از مدل آماری t تک گروهی جهت بررسی وضعیت موجود و از مدل آماری تحلیل واریانس یک طرفه جهت مقایسه دیدگاه‌ جوانان،‌ اهل قلم و ناشران در زمینه فرهنگ کتاب و کتابخوانی استفاده شد. نتیجه ان که یافته ‌های این تحقیق نشان داد تفاوت چندانی بین دیدگاه جوانان،‌ اهل قلم و ناشران درباره میزان تاثرگذاری عوامل مختلف بر گرایش جوانان به کتاب و کتاب‌خوانی وجود نداردو در مجموع،‌ هر سه گروه معتقدند که باید اقداماتی در جهت کاهش قیمت کتابها،‌ تبلیغات و اطلاع‌رسانی پیرامون معرفی کتابهای جدید و به روز،‌ برگزاری همایش‌ها و سمینار‌های اختصاصی برای جوانان و اعمال تشویق و ترغیب از سوی والدین،‌ دوستان،‌ اقوام و اجتماع به این امر،‌ صورت پذیرد.

مطالعه و کتابخوانی در کودکان

آدمی در دوران کودکی به علت عدم داشتن شناخت کافی از جهان پیرامون، بیشتر تحت تاثیر شرایط محیط اطرافش قرار می گیرد. با این توصیف می توان به اهمیت نقش خانواده و محیط‌های یادگیری چون مدارس در شکل‌گیری شخصیت کودک اشاره کرد. در این مقاله، ضمن بررسی برخی عوامل بازدارنده مطالعه در بین کودکان به عوامل تاثیر‌گذار در ایجاد علاقه به کتابخوانی و مطالعه اشاره می‌شود.

کتاب‌های کسالت‌بار : اغراق درترویج خواندن

– شنیده بودم که کتاب … مهم‌ترین کتاب تاریخ است، پیدایش کردم و شروع کردم به خواندنش اما حوصله‌ام سر رفت و کنار گذاشتمش، با خودم گفتم اگر مهمترین کتاب تاریخ به این کسالت‌باری باشد از دیگر کتاب‌ها دیگر هیچ انتطاری نمی‌توان داشت و بعد از آن دیگر هیچ کتابی را نخواندم.

صفحه 3 از 3123