واکنشی به دیدگاه کرن دالی: «کتابدار برای مهم‌تر جلوه دادن کارش نباید آن را کتاب‌درمانی جا بزند!»

[… این نوشته، نقدی بر دیدگاه‌های خانم کرن دالی در مقاله «در باب کتاب‌درمانی» است و تلاش می‌کند گفتگویی نقادانه با متن یادشده بازکند.

در باب کتاب‌درمانی

[… اگر شما کتابی را خوانده‌اید و مشکلی را از شما رفع کرده است آیا دلیل می‌شود که آن را به دیگری نیز تجویز کنید؟ اگر این تجویز باعث شود خواننده دچار مشکل شود، مسئولیت اخلاقی شما چیست؟ این مقاله درباره مرزهای توانشی و اخلاقی پیشنهاد و تجویز، که یکی در مشاوره خوانندگان باب است و دیگر در کتاب‌درمانی، بحث می‌کند.

درباره خطرات خواندن

[… اگر تصور می‌کنید خواندن برایتان خوب است، دوباره فکر کنید. کتاب‌های داستانی قطعاً می‌توانند ما را از درمانگر و دارو خلاص کنند؛ آنها می‌توانند به دلهره‌ها، دودلی‌ها، حس غربت و ناامنی پایان دهند. اما آیا آنها همیشه این‌طور هستند؟